Żona musi rozliczyć podatek od towarów i usług, jeśli przenosi firmowy majątek do przedsiębiorstwa męża, ale faktury nie wystawia – stwierdził w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Inne wnioski miał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 887/16). NSA orzekł wtedy, że przesunięcie majątku w ramach wspólności małżeńskiej nie jest dostawą towarów. W konsekwencji, nie ma faktury ani odliczenia VAT (szerzej o wyroku pisaliśmy w DGP nr 67/2018 „W małżeństwie nie ma faktur, odliczenia VAT ani ulgi na złe długi”).
Eksperci uznali to orzeczenie za kontrowersyjne i sprzeciwiające się dotychczasowej praktyce rozliczeń (DGP nr 92/2018 „Transakcje między małżonkami-podatnikami VAT pozostają w stanie niepewności”). Zwracali uwagę m.in. na zasadę autonomii prawa podatkowego, zgodnie z którą transakcja między małżonkami nie jest wprawdzie klasyczną sprzedażą, ale może być dostawą towarów do celów VAT. Ta bowiem nie musi oznaczać przeniesienia prawa własności, a jedynie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel. Podobnie argumentował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w niedawnej interpretacji.