Możliwość posadowienia m.in. obiektów małej architektury na terenach zielonych nie zmienia ich podstawowego, niebudowlanego przeznaczenia – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem gruntów w Krakowie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się na nich tereny zielone i wody powierzchniowe. Miasto planowało kupić je od spółki i stworzyć na nich park miejski z kąpieliskiem.
Miejscowy plan zagospodarowania określał przeznaczenie pokadstawowe tych gruntów (teren inny niż budowlany) oraz szczegółowe, dopuszczające możliwość zabudowy (m.in. posadowienia obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych, pomostów itd.).