Znacząco spadła liczba podatników, których fiskus usuwa, bo stwierdza, że nie istnieją. W 2017 r. było ponad 1,3 tys. takich przypadków, natomiast przez 9 miesięcy tego roku tylko ok. 300
Są już natomiast pierwsze usunięcia z rejestru ze względu na wyłudzenia skarbowe (na razie były trzy takie przypadki).
Zdecydowanie najczęściej fiskus wykreśla z rejestru podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą (135 tys.). W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku ich liczba prawie się podwoiła w stosunku do stanu z końca 2017 r. – wynika z odpowiedzi biura prasowego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na pytanie DGP.