W przyszłym roku nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) zastąpi składane dziś JPK_VAT i deklaracje podatkowe. Powstanie też długo oczekiwany Centralny Rejestr Faktur. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, którego zapowiedź opublikowano w piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Oznacza to, że w 2019 r. podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK_VAT i deklaracji podatkowych (ani miesięcznych, ani kwartalnych). Zastąpi je jeden JPK_VDEK. Znajdą się w nim dane z ewidencji i deklaracji oraz dodatkowe informacje, które – jak zapewnia resort – posłużą do lepszej analizy ryzyka w celu prowadzenia skuteczniejszych kontroli.
JPK_VDEK będzie składany miesięcznie bądź kwartalnie, czyli w terminach, w których dotychczas rozliczali się podatnicy. Do nowego dokumentu nie będzie trzeba dołączać załączników, takich jak VAT-ZZ (wniosek o zwrot daniny), VAT-ZD (zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania), VAT- ZT (wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu daniny) ani żadnych innych składanych obecnie wniosków.
Wprawdzie nie wynika to wprost z wykazu prac legislacyjnych, ale przedstawiciele Ministerstwa Finansów wyjaśniali już, że zmiany będą wprowadzane w dwóch etapach. Od początku przyszłego roku JPK_VDEK powinien zastąpić obecne JPK_VAT, ale dopiero od połowy roku mógłby zastąpić deklaracje podatkowe.
Nowelizacja przepisów o VAT jest konieczna, bo dzisiejszy JPK_VAT nie może zastąpić deklaracji, które resort finansów chce zlikwidować od dłuższego czasu. JPK_VAT nie zawiera bowiem informacji potrzebnych przedsiębiorcy do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Nie wynika z niego na przykład, jaką kwotę podatku naliczonego podatnik przenosi do odliczenia na następny miesiąc ani o jaki zwrot VAT zamierza wystąpić.
W projekcie zostanie też uregulowane powstanie Centralnego Rejestru Faktur na bazie składanych obecnie co miesiąc plików JPK_VAT. Przedstawiciele MF wyjaśniali, że w praktyce taki rejestr faktur powstał już w lutym 2018 r., gdy mikroprzedsiębiorcy w ślad za innymi kategoriami podatników VAT zaczęli co miesiąc przesyłać fiskusowi swoją ewidencję w formacie JPK. Rejestr ma pomóc resortowi w analizie i kontroli tego, czy podatnicy nie wystawiają pustych faktur wykorzystywanych np. w wyłudzeniach karuzelowych.
Projekt powinien zostać opublikowany do końca 2018 r.