Podatek od towarów i usług będzie naliczany w chwili transferu albo dopiero w momencie skorzystania przez konsumenta z vouchera. Zależy to od jego rodzaju.
Od przyszłego roku podatnicy VAT obrót bonami będą rozliczać na szczególnych zasadach. Dziś brak jest obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonu. VAT pojawia się dopiero w momencie jego wymiany na towar lub usługę. Od 1 stycznia 2019 r. zasady opodatkowania będą zależały od rodzaju bonu. Nowelizacja ustawy o VAT, którą w zeszłym tygodniu rozpatrzył już Senat, wprowadza rozróżnienie na bony jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia. Obrót pierwszymi ma być opodatkowany na każdym etapie ich dystrybucji. W przypadku tych drugich opodatkowana będzie dostawa towarów lub świadczenie usług w związku z realizacją bonu.
Konieczność nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) wynika ze zmiany prawa unijnego. Komisja Europejska jakiś czas temu uznała, że przyjęte przez poszczególne państwa członkowskie zasady opodatkowania voucherów są zbyt rozbieżne i dalekie od ideału. Aby były one bardziej spójne, przyjęto dyrektywę 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 177, s. 9). Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć nowe regulacje do końca 2018 r.