Firmy telekomunikacyjne rozliczą VAT od kart przedpłaconych już w chwili ich sprzedaży, a urzędnikom fiskusa łatwiej będzie prowadzić kontrole celno-skarbowe. Pozwolą na to dwa przyjęte wczoraj przez rząd projekty ustaw.
Chodzi o nowelizację ustawy o VAT wdrażającą do polskiego prawa unijną dyrektywę bonową (2016/1065) oraz o zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
Nowelizacja ustawy o KAS poszerza definicję kontrahenta kontrolowanego, czyli podmiotu, u którego fiskus może prowadzić kontrolę krzyżową. Po zmianach kontrolowani będą mogli być nie tylko przewoźnicy towarów, ale też praktycznie każdy podmiot, który choćby pośrednio uczestniczył w transakcji.
Reklama
KAS będzie mogła też zbierać większą niż dotąd liczbę danych, np. pozyska informacje mające wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych. Doprecyzowane zostały przepisy pozwalające urzędnikom na korzystanie z informacji zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych. Będą one przetwarzane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
Podatnicy nie będą mogli korygować rozliczeń po zakończeniu kontroli, co ma zapobiec „cofaniu jej ustaleń”, aby np. kontynuować spór z fiskusem i ubiegać się o nadpłatę. Uelastycznione zostały również przepisy dotyczące samego zarządzania Służbą Celno-Skarbową. Nowelizacja ustawy o KAS (z wyjątkiem niektórych przepisów) ma wejść w życie zasadniczo 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o VAT, która zakłada wprowadzenie rozróżnienia bonów na vouchery jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV). Obrót tymi pierwszymi ma być opodatkowany na każdym etapie dystrybucji. Przy emisji drugich VAT pojawi się dopiero przy dostawie konkretnych towarów lub usług w zamian za bon. Projekt, który trafi teraz do Sejmu, nie zawiera kontrowersyjnej zmiany, którą pierwotnie proponowało Ministerstwo Finansów. Chodzi o pobieranie VAT od niewykorzystanych bonów MPV oraz voucherów (np. przedpłaconych kart SIM) z chwilą upływu ich ważności.
Projekt ułatwi za to najmniejszym firmom rozliczanie VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, które kupują osoby fizyczne z innych krajów UE. Zostanie wprowadzony próg 10 tys. euro odnoszący się do wartości tych transakcji. Jeśli firma go nie przekroczy, to nie będzie musiała rozliczać podatku w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS), według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych w państwie członkowskim jej siedziby. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustaw o VAT (UC123), o KAS oraz niektórych innych ustaw (UD419) zostały przyjęte przez rząd