Bony od pracodawcy na zakup produktów spożywczych nie są zwolnione z PIT, gdy nie wiadomo, czy pracownik przyrządzi sobie z nich posiłek zgodny z wymogami bhp – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja dotyczyła spółki, która powinna zapewniać pracownikom fizycznym posiłki profilaktyczne (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r., Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279). Spółka tłumaczyła jednak, że nie ma możliwości ich wydawania w miejscu pracy, dlatego zamierza sfinansować pracownikom kupony żywieniowe. Upoważniałyby one do zakupu gotowych posiłków (np. ciepłych) i artykułów spożywczych.
Kupony miałyby być realizowane po godzinach pracy w lokalach gastronomicznych oraz w wyznaczonych sklepach spożywczych. Pracownicy mieliby sami wybierać rodzaj posiłku oraz dozwolone artykuły spożywcze. Spółka zapewniła zarazem, że za kupony nie będzie można nabyć innych towarów niż produkty spożywcze. Nie będzie też można wymienić ich na gotówkę ani otrzymać z nich reszty.
Dyrektor KIS wykluczył jednak zwolnienie podatkowe. Wyjaśnił, że na postawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie ma możliwości ich wydania pracownikom.
Z kolei rozporządzenie w sprawie posiłków profilaktycznych reguluje m.in. procentowe wymagania co do składników posiłków oraz ich wartość kaloryczną. Pracodawca może zapewnić korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
Zwolnienie z PIT nie przysługuje jednak w sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym, jakie posiłki lub produkty spożywcze kupują pracownicy i czy faktycznie służą one przygotowaniu właściwego posiłku, spełniającego określone normy – uznał dyrektor KIS.
W konsekwencji, wartość kuponów żywieniowych będzie przychodem pracowników ze stosunku pracy, od którego pracodawca będzie musiał potrącać zaliczkę.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD