Przedsiębiorcy działający w branżach najbardziej narażonych na wyłudzenia VAT będą musieli stosować mechanizm podzielonej płatności już za niewiele ponad miesiąc.
Na zmianę zgodziła się już Komisja Europejska. Opublikowany też został projekt decyzji, którą musi jeszcze zaakceptować unijna Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Potem nasz kraj oficjalnie dostanie zielone światło dla wdrożenia jednej z bardziej oczekiwanych zmian podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność (ang. split payment) obowiązywałaby tym samym od początku marca 2019 r. do końca lutego 2022 r. Po 18 miesiącach rząd musiałby złożyć Brukseli sprawozdanie z efektów podatkowego eksperymentu. W dokumencie musiałby opisać skalę obciążeń administracyjnych, kosztów dla przedsiębiorców, średni termin zwrotu VAT itd.

Najpierw były testy