Kto wystawił fakturę z wielokrotnie zawyżoną ceną swoich usług i przesłał ją e-mailem kontrahentowi, nie może już jej anulować. Jedynym rozwiązaniem jest jej skorygowanie i wykazanie prawidłowej ceny – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadała spółka prowadząca portal internetowy. W październiku 2018 r. jej system finansowo-księgowy wygenerował błędne faktury elektroniczne. Na dokumentach cena usług została omyłkowo zwiększona, nawet 10 tys. razy. Natychmiast po zidentyfikowaniu błędu spółka przesłała klientom korekty zmniejszające zarówno cenę, jak i kwotę VAT.
Część z klientów zgodziła się na to. Niektórzy jednak odmówili przyjęcia zarówno błędnych, jak i skorygowanych faktur i przesłali spółce oświadczenia, że nie ujmą ich w swojej ewidencji. Poprosili o wystawienie prawidłowych dokumentów.