Jeszcze w tym roku cała administracja publiczna będzie musiała przyjmować elektroniczne faktury wystawiane przez wykonawców – zakłada projekt ustawy, który niebawem ma zostać przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Założenia do projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych zostały przyjęte przez rząd już jesienią 2016 r., ale od tego czasu nie przedstawiono samego projektu. Dopiero teraz został on zapowiedziany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Można więc spodziewać się, że niebawem trafi do konsultacji. Czasu jest już coraz mniej, bo nowa ustawa ma za zadanie wdrażać unijną dyrektywę 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która wymaga, aby do 27 listopada 2018 r. zamawiający obligatoryjnie akceptowali e-faktury wystawiane przez wykonawców zamówień publicznych.
Projekt wprowadzi obowiązek przyjmowania przez administrację publiczną e-faktur ustrukturyzowanych, czyli takich, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Nie chodzi więc o pliki w postaci obrazu graficznego, które wprawdzie można przesłać jako skany przez internet, ale ostatecznie ktoś potem znów musi przepisać dane do komputera.