Naczelnik urzędu skarbowego powinien zawiadomić podatnika VAT o wykreśleniu go z wykazu, podając podstawę prawną i powody wykreślenia. Nie musi natomiast wydawać decyzji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się m.in. handlem olejami opałowymi, która rozliczała się z kontrahentami za pomocą malezyjskiej platformy płatniczej. W jej przypadku zadziałał STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej). Szef KAS zablokował konto spółki, najpierw na 3 dni, a następnie przedłużył blokadę rachunku na kolejne 3 miesiące. Uznał bowiem, że firma wykorzystywała system bankowy do wyłudzeń VAT.
Szef KAS skierował do naczelnika urzędu skarbowego postanowienie wskazujące na konieczność wykreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT. Naczelnik wykreślił spółkę z rejestru, nie zawiadamiając jej o tym, na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Pozwala on na takie działanie organu, jeśli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. W aktach sprawy znalazła się jedynie notatka służbowa urzędnika o wykreśleniu spółki.