Kto po upływie okresu dzierżawy oddaje wydzierżawiającemu auta wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych, musi zaktualizować informację VAT-26 – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to spółka, która wzięła w dzierżawę flotę samochodową. Część pojazdów jest wykorzystywana wyłącznie do celów firmowych. W związku z tym spółka złożyła w urzędzie skarbowym formularze VAT-26 (informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej) oraz prowadzi wymaganą ewidencję przebiegu tych pojazdów. Spełnienie obu tych warunków daje prawo do odliczenia 100-proc. VAT naliczonego.
Spółka wyjaśniła, że po upływie okresu dzierżawy (4 lata) nie wykupuje aut, tylko zwraca je wydzierżawiającemu. Spytała, czy w związku z takim zwrotem musi aktualizować informacje VAT-26. Sądziła, że nie ma takiego obowiązku, skoro nie dochodzi do zmiany przeznaczenia aut, tylko całkowitego zaprzestania ich wykorzystywania w działalności gospodarczej.
Dyrektor KIS uznał jednak inaczej. Wyjaśnił, że art. 86a ust. 14 ustawy o VAT wymaga aktualizacji VAT-26 w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego, przy czym nie precyzuje, co przez taką „zmianę” należy rozumieć. W ocenie organu regulację tę trzeba interpretować szeroko. To znaczy, że aktualizację informacji VAT-26 składa się nie tylko w razie zmiany wykorzystywania pojazdu (z używania go wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych), lecz także wtedy, gdy pojazd przestaje w ogóle służyć prowadzeniu działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor KIS.
Uznał zatem, że w związku z zakończeniem umowy dzierżawy należy zaktualizować informację VAT-26.
Interpretacjaindywidualna dyrektora KIS z 14 lutego 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.860.2019.1.MWJ