Sprawdź, w jaki sposób będą przesyłane nowe pliki JPK_VAT.

Nowe pliki JPK_VAT będą wysyłane na zasadach analogicznych do obowiązujących przy wysyłce obecnych plików JPK_VAT. Oznaczałoby to, że podatnicy będą mieli wybór pomiędzy:

  • skorzystaniem z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (obecnie są to aplikacje e-mikrofirma oraz Klient JPK 2.0)
  • wysyłką za pośrednictwem posiadającego taką funkcjonalność komercyjnego programu księgowego lub komercyjnej aplikacji on-line
  • skorzystaniem z e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych (dostępnej obecnie pod adresem https://mikro-jpk.mf.gov.pl/)

Tak jak jest obecnie przy przesyłaniu plików JPK_VAT, również nowe pliki JPK_VAT będą mogły być, co do zasady, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Po więcej odsyłamy do publikacji Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją >>>>>

Ponadto podatnicy będący osobami fizycznymi będą mogli opatrywać przesyłane pliki JPK_VAT zestawem unikatowych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika, obejmującym:

  • identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  • imię (pierwsze) i nazwisko
  • datę urodzenia;
  • kwotę przychodu wykazaną odpowiednio w zeznaniu PIT złożonym w poprzednim roku podatkowym.

Dowodem prawidłowego wysłania nowego pliku JPK_VAT najprawdopodobniej pozostanie uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO”.

WAŻNE! Aktualne zapewne pozostanie wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące znaczenia komunikatów o błędach przy wysyłce JPK_VAT. Potwierdza to odpowiedź Ministerstwa na jedno z pytań dotyczących dotychczasowego pliku JPK_VAT:

401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD
403 – Dokument z niepoprawnym podpisem
404 – Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak)
405 – Dokument z odwołanym certyfikatem
406 – Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
407 – Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX.
408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
410 – Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP
411 – Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony)
412 – Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany
413 – Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością
414 – Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością
415 – Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa na jedno z pytań dotyczących dotychczasowego pliku JPK_VAT