Dotyczy to także piwa, które zostało wyprowadzone ze składu podatkowego do hurtowni czy sklepów – o ile potem zostało zwrócone producentowi. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną ministra finansów.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej i sytuacji, gdy piwo nie zostało sprzedane konsumentom z uwagi na upływ terminu jego przydatności do spożycia. Spółka uważała, że w przypadku gdy hurtownie czy sieci handlowe zwracają jej produkt, którego nie sprzedały, może ubiegać się o zwrot akcyzy, która została zapłacona jeszcze przed przekazaniem piwa kontrahentom. W takim przypadku piwo wraca bowiem do składu podatkowego, gdzie jest niszczone pod nadzorem celników. Konsekwencją tego jest to, że spółka wykazuje niższą sprzedaż i niższe zyski.

Minister finansów uznał jednak, że spółce nie przysługuje zwrot akcyzy, ponieważ wcześniej piwo zostało wyprowadzone ze składu podatkowego. W związku z tym nawet jeżeli przy zniszczeniu partii są celnicy, to spółka nie odzyska zapłaconej daniny. Dlaczego? Ponieważ przepisy wykonawcze ministra finansów przewidują jedynie mechanizm zwolnienia od akcyzy, a nie zwrotu. Spółka mogłaby skorzystać ze zwolnienia w przypadku przeterminowanego piwa, ale tylko w wypadku, gdyby nie wyszło ono ze składu podatkowego.

Spółka nie zgodziła się z taką argumentacją i wygrała sprawę w sądzie. Minister będzie musiał uchylić interpretację i wydać kolejną, korzystną dla przedsiębiorstwa.

NSA, uzasadniając wyrok, odwołał się do celów unijnej dyrektywy w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Podkreślił, że nie ma znaczenia, czy w polskich przepisach jest mowa o zwolnieniu z akcyzy, czy też o jej zwrocie w przypadkach, gdy produkt nie został wprowadzony do obrotu ze względu na jego nieprzydatność do spożycia. Jeśli piwo nie zostało ostatecznie skonsumowane przez odbiorców, to nie ma różnicy, czy stało się przeterminowane jeszcze w składzie podatkowym, czy też w hurtowni. Organy celne po zwrocie takiego piwa z hurtowni do składu podatkowego spółki powinny wykonać czynności nadzorcze związane ze zniszczeniem produktu, a następnie powinny wszcząć procedurę zwrotu akcyzy. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 30 października 2012 r. (II GSK 772/11).