Sprawa, którą zajął się NSA, dotyczyła przejęcia przez Skarb Państwa kamienicy blisko 50 lat temu. Sąd powiatowy nadał w 1965 r. wykazowi sporządzonemu przez Wydział Finansowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej tytuł wykonalności.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ spadkobiercy podatnika uważali, że zestawienie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od lokali, podatku obrotowego i dochodowego oraz podatku od wzbogacenia wojennego, ma cechy decyzji i może podlegać nadzwyczajnemu środkowi weryfikacji.

Wynika to m.in. z tego, że na wykazie zaległości umieszczona została informacja, że „zaległości objęte niniejszym tytułem są prawomocne”. Taka klauzula według spadkobierców wskazuje na istnienie wcześniej wydanych decyzji wymierzających podatki wymienione w wykazie.

Fiskus odmówił spadkobiercom stwierdzenia nieważności wykazu zaległości.

Z organem zgodził się sąd. Według NSA zestawienie zaległości nie rozstrzygało sprawy administracyjnej, tj. nie było decyzją ustalającą zobowiązanie podatkowe, lecz wskazywało na istniejące zaległości podatkowe.

Jak podkreśliła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, tym samym wykaz nie ma cech decyzji administracyjnej.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 6 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1020/10.