Kasa urzędu skarbowego, bank, poczta lub SKOK to niejedyne podmioty uprawnione do obsługi rozliczeń podatkowych. Można też uregulować podatek za pośrednictwem biur usług oraz instytucji płatniczych.

Czy podatek można wpłacić w biurze usług

Podatnik jest na emeryturze. Ma zasadę, że podatki reguluje wyłącznie w formie wpłaty gotówkowej na poczcie lub w kasie organu podatkowego. W pobliskiej galerii handlowej funkcjonuje od niedawna biuro usług płatniczych. Czy w takim miejscu można regulować podatek?

Czy płatnik może korzystać z usług nowych podmiotów

Przedsiębiorca rozważa założenie rachunku w instytucji płatniczej. Czy wpłaty związane z realizacją obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zapłata zaliczek za pracowników, możliwe będą za pośrednictwem takiego konta?

Czy konto w instytucji pozwoli przelać podatek

Podatnik chce otworzyć rachunek rozliczeniowy w nowo otwartej instytucji płatniczej. Czy za pomocą założonego konta będzie mógł także wpłacać podatek dochodowy?

Czy zobowiązanie wygaśnie w innym terminie

Podatnik przypomniał sobie, że upływa mu termin wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z kupnem samochodu osobowego. Czy w tej sytuacji obowiązują odmienne terminy wygasania zobowiązań podatkowych?

Czy przedsiębiorca może płacić gotówką w biurze usług

Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Będzie zatrudniał trzech pracowników. Czy ma prawo opłacać swoje podatki za pośrednictwem biur usług płatniczych?

Czy miejsce siedziby instytucji ma znaczenie

Podatnik przebywa za granicą. Czy zapłata podatku w unijnej instytucji płatniczej, czyli takiej, której właściwe organy nadzorcze wydały zezwolenie na świadczenie usług płatniczych, będzie skuteczne?

Czy nowe podmioty podlegają rejestracji

Podatnik chce mieć pewność, że skuteczna będzie wpłata podatku dokonana w nowych podmiotach świadczących usługi płatnicze. Czy jest możliwość sprawdzenia, że dany podmiot rzeczywiście jest uprawniony do świadczenia usług płatniczych, w tym przyjmowania rozliczeń podatkowych?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są nowe możliwości zapłaty należnych zobowiązań podatkowych.