Jest projekt rozporządzenia dotyczący mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027, który ma istotne znaczenie dla zwolnień z CIT w Polskiej Strefie Inwestycji. Większość regionów zyska na zmianach, straci Warszawa.

Chodzi o opublikowany właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów dostosowującego krajowe przepisy do nowych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022‒2027, jakie przyjęła niedawno Komisja Europejska (Dz.Urz. UE C 153). Mają one zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Pisaliśmy o tym w DGP nr 79/2021 w artykule „Warszawa wypadnie z Polskiej Strefy Inwestycji i zwolnienia z CIT”. Wytyczne muszą jeszcze notyfikować poszczególne kraje członkowskie UE, stąd konieczne jest rozporządzenie Rady Ministrów.
Projekt potwierdza, że dziewięć polskich regionów zyska na nowej mapie. Oznacza to, że firmy inwestujące na ich terenach od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji będą mogły otrzymać wyższą kwotę zwolnienia z CIT do wykorzystania przez określony czas. Wskaźnik pomocy regionalnej w tych regionach będzie bowiem wyższy niż obecnie. Chodzi o województwa: małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie, i region mazowiecki regionalny (bez regionu warszawskiego), a także podregion siedlecki. W tym ostatnim, jako jedynym w skali kraju, nastąpił znaczący odpływ ludności, co powoduje, że pomoc regionalna może tam wynieść nawet 50 proc.
Projekt potwierdza też, że Warszawa i ościenne powiaty w ogóle nie skorzystają z pomocy. Niewykluczone jednak, że niektóre obszary regionu mogą spełnić kryteria tzw. regionów niezdefiniowanych, co oznaczałoby, że również inwestycje w tych miejscach pozwalałyby uzyskać zwolnienie z CIT.
Projekt przewiduje, że na zmianach nie stracą całe województwa dolnośląskie i wielkopolskie, jak wynikało z wytycznych Komisji Europejskiej, a jedynie miasta Poznań i Wrocław oraz podregion poznański. W tych dwóch miastach wskaźnik pomocy regionalnej spadnie z 25 proc. do 20 proc. (a po 2024 r. – do 15 proc.). Na pozostałym obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego ma zostać utrzymana na obecnym poziomie (25 proc.). Na zmianach ma też stracić województwo pomorskie.
Taką samą pomoc, jak obecnie, mają dostać województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach