Opublikowana tabela kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z 1 października pozwala obliczyć limity podatkowe obowiązujące w 2011 roku. Dotyczy to limitów w euro dla VAT, PIT i CIT.
Kurs średni euro ogłoszony przez NBP na 1 października wyniósł 3,9465 zł. Ma to znaczenie przeliczenia progów granicznych, które będą obowiązywały w 2011 r. w ustawach o VAT, PIT i CIT. Po przeliczeniu okazuje się, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą niższe.
W ustawie o VAT w euro określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników. Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:
● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro,
● prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 45 tys. euro.
Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi 4 736 000 zł (1 200 000 euro x 3,9465 zł = 4 735 800 zł). W 2010 roku limit dla małych podatników stanowił 5 067 000 zł.
Z kolei kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 177 592,50 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł limit ten będzie wynosił 178 tys. zł. W 2010 roku limit wynosił 190 tys. zł.
Również ustawy o podatkach dochodowych – ustawa o PIT i ustawa o CIT – przewidują limity dla małych podatników, które wynoszą 1,2 mln euro. Po przeliczeniu go na złote, w zaokrągleniu do 1 tys. zł, od 1 stycznia 2011 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 4 736 000 zł.
Warto też wspomnieć o limicie dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro. Limit dla ryczałtu w 2011 r. wynosi 591 975 zł. W 2010 roku stanowił 633 420 zł.
Ważne!
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który wynosi 1,2 mln euro, jest wyliczany według kursu NBP euro na 30 września (3,9870 zł/euro). Spółki, których przychody netto za 2010 roku przekroczą 4 784 400 zł, od stycznia 2011 roku będą musiały prowadzić księgi rachunkowe