Od trzech dni obowiązują limity podatkowe, które wyliczyliśmy na podstawie opublikowanej 1 października 2010 r. tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o limity określone w euro dla VAT, PIT i CIT. Kurs euro wyniósł 3,9465 zł. Wszystkie limity podatkowe w 2011 roku są niższe od ubiegłorocznych. To skutek mocniejszej złotówki. 1 października 2009 r. kurs euro wynosił bowiem 4,2228 zł.

Rozliczenia VAT

Limitu dla potrzeb VAT nie trzeba już przeliczać dla zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług. Wynosi on od 1 stycznia 2011 r. 150 tys. zł. W ubiegłym roku było to 100 tys. zł, a jeszcze rok wcześniej 50 tys. zł. Przed 1 stycznia 2008 r. była to równowartość 10 tys. euro wyrażona w złotych. Do przeliczania tego limitu stosowany był również kurs z pierwszego dnia roboczego października.

Warto dodać, że w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 tys. zł i nie przekroczyła 150 tys. zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się do podatników, którzy w roku 2010 rozpoczęli sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł liczy się na zasadzie proporcji.

Z ustawy o VAT nie zniknęły jednak wszystkie limity w euro. Nadal w euro określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników. Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

● prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi dokładnie 4 735 800 zł (1 200 000 euro x 3,9465 zł = 4 735 800 zł). Po zaokrągleniu będzie to 4 736 000 zł. W 2010 roku limit dla małych podatników wynosił 5 067 000 zł.

Z kolei kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 177 592,50 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł limit ten będzie wynosił 178 000 zł. W 2010 roku limit ten wynosił 190 000 zł.