Podmiot prowadzący księgę przychodów i rozchodów, którego przychody przekroczą 4 784 400 zł, musi do 15 stycznia 2011 roku otworzyć księgi rachunkowe.
W 2011 roku zmniejszył się limit obowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który wynika z przeliczenia na złote kwoty 1,2 mln euro według kursu z 30 września 2010 r.
Spółka cywilna, której wspólnikiem są osoby fizyczne, do celów rozliczeń podatkowych prowadzi księgę przychodów i rozchodów.