Podmiot prowadzący księgę przychodów i rozchodów, którego przychody przekroczą 4 784 400 zł, musi do 15 stycznia 2011 roku otworzyć księgi rachunkowe.
W 2011 roku zmniejszył się limit obowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który wynika z przeliczenia na złote kwoty 1,2 mln euro według kursu z 30 września 2010 r.
Spółka cywilna, której wspólnikiem są osoby fizyczne, do celów rozliczeń podatkowych prowadzi księgę przychodów i rozchodów.
– Jakie przychody uwzględnić, aby sprawdzić, czy od 2011 roku muszę prowadzić pełną księgowość – pyta pani Anna z Warszawy.
Spółki cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto w 2010 roku przekroczą 4 784 400 zł, od stycznia 2011 będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Obecny limit prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 1,2 mln euro i przelicza się go po średnim kursie NBP z 30 września (kurs z 30 września 2010 r. – 3,9870 zł/euro).
W przypadku przejścia na księgi rachunkowe ustawa o PIT do obliczanego limitu nakazuje wliczyć wszystkie osiągnięte przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei ustawa o rachunkowości ogranicza ten limit do przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.
Do tego problemu odnosi się Grzegorz Grochowina, ekspert w firmie doradczej KPMG.
Ekspert podkreśla, że z podatkowego punktu widzenia wydaje się logiczne, że osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące w 2010 roku księgę podatkową, powinny z limitem porównywać przychody w rozumieniu ustawy o PIT.
– Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w swoich interpretacjach – twierdzi nasz rozmówca.
Grzegorz Grochowina podkreśla jednak, że kwestia różnic między podatkową a bilansową definicją przychodów bywa różnie interpretowana.
Podatkowa definicja przychodów jest znacznie szersza od tej określonej ustawą o rachunkowości. Wówczas niektóre jednostki dla ostrożności przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjmują przychody w myśl ustawy o PIT.
Z kolei na temat obowiązków związanych z założeniem ksiąg przypomina Agnieszka Kasperek, prawnik z Departamentu Podatkowego, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.
Ekspert twierdzi, że w przypadku kiedy przedsiębiorca otwiera księgi rachunkowe po raz pierwszy, z powodu przekroczenia limitu przychodów w 2010 roku, musi je otworzyć najpóźniej do 15 stycznia 2011 r.
– Warto pamiętać, że księga przychodów i rozchodów, będąca uproszczoną formą ewidencji podatkowej, rejestruje zasadniczo jedynie przychody i koszty – twierdzi nasza rozmówczyni. Dodaje, że nie zawiera zatem informacji, które zgodnie z zasadami rachunkowości muszą być uwzględnione w utworzonym bilansie otwarcia. Dlatego też przed otwarciem ksiąg rachunkowych, w celu ustalenia wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, przedsiębiorca musi m.in. sporządzić i wpisać do ksiąg spis z natury oraz wycenić składniki majątku objęte spisem oraz sporządzić roczne zestawienie.
Według Agnieszki Kasperek, otwarcie ksiąg rachunkowych jest dla podatnika prowadzącego ewidencję uproszczoną dosyć skomplikowaną operacją. Przygotowania do styczniowego przejścia warto zacząć już w październiku.
Ekspert podkreśla, że podatnicy, którzy nie zamierzają korzystać z usług np. biur rachunkowych, powinni pomyśleć o zakupie dobrego programu księgowego.
Ważne!
Przejście na księgi rachunkowe oznacza wiele nowych obowiązków dokumentacyjnych. Zalicza się do nich m.in. opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont