Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych – poprzez ich dostarczenie lub zwrot kosztów zakupu. Każde z tych rozwiązań niesie z sobą różne konsekwencje podatkowe, które trzeba brać pod uwagę.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli:
• wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;