Szef resortu finansów podtrzymał stanowisko z pisma z 16 czerwca 2011 r. do RPO o braku podstaw do objęcia zwolnieniem z VAT usług związanych z pobytem w szpitalu osób najbliższych pacjenta, o ile nie jest to niezbędne dla osiągnięcia w przypadku danego hospitalizowanego celu terapeutycznego. Podkreślił, że o tym, jakie okoliczności muszą być spełnione, aby cel terapeutyczny został osiągnięty, decyduje lekarz.

Oznacza to, że jeżeli uzna on, iż realizowane przez pacjenta prawo do pobytu osoby bliskiej jest istotne w procesie terapeutycznym, wówczas należy uznać usługę szpitala na rzecz osoby bliskiej jako ściśle związaną z usługą podstawową wykonywaną na rzecz pacjenta.

Informacja o takim zaleceniu powinna co do zasady wynikać z historii choroby pacjenta.