Jeśli widz razem z biletem do kina na film 3D kupuje także specjalne okulary są one opodatkowane tą samą 8 proc. stawką VAT

O interpretację podatkową wystąpił właściciel ogólnopolskiej sieci kin, w której wyświetlane m.in. filmy w technologii 3D. Bilety wstępu na nie są opodatkowane stawką obniżoną 8 proc. zgodnie z poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Pozwala on na pobranie niższej daniny od usług kulturalnych i rozrywkowych wyłącznie w zakresie wstępu do obiektów kulturalnych.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że przy wyświetlaniu filmów 3D dolicza także dodatkową opłatę za specjalne okulary niezbędne do właściwego odbioru takich projekcji. Zapytał izbę skarbową, czy korzysta ona z tej samej stawki VAT jak sprzedaż biletów na seans kinowy, jako element jednego świadczenia złożonego. Jego zdaniem tak właśnie będzie. Przedsiębiorca powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przypomniał, że przy analizie, czy dane świadczenie jest elementem większej całości należy wziąć pod uwagę, czy klient zamierza nabyć dwie niezależne usługi, czy też jedną kompleksową. Wyjaśnił, że w tym kontekście odpłatne udostępnienie okularów 3D jest wtórne do samego umożliwienia obejrzenia filmu w takiej technologii. Dlatego też wynagrodzenie za te okulary powinno być traktowane jako część całej płatności za film i powinno być opodatkowane obniżoną stawką VAT. Takiego samego zdania była łódzka izba skarbowa. Powołała się też na swoją interpretację z 17 stycznia 2013 r. nr IPTPP1/443-864/12-3/RG, w której wyraziła identyczne stanowisko.

Interpretacja izby skarbowej w Łodzi z 6 listopada 2013 r. nr IPTPP1/443-675/13-2/RG