Wydatki na zapewnienie pracownikom opieki medycznej są kosztem pracodawcy, a dla pracownika uzyskane świadczenia mogą stanowić przychód

Kiedy wydatek na leczenie pracowników stanowi ich przychód

Konsekwencje podatkowe świadczeń opieki medycznej, którą pracodawcy oferują swoim pracownikom, zależą od charakteru takich świadczeń. Finansowanie przez zakład pracy obowiązkowej opieki medycznej nie stanowi dla pracowników przychodu. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich.