Wydatki na zapewnienie pracownikom opieki medycznej są kosztem pracodawcy, a dla pracownika uzyskane świadczenia mogą stanowić przychód

Kiedy wydatek na leczenie pracowników stanowi ich przychód

Konsekwencje podatkowe świadczeń opieki medycznej, którą pracodawcy oferują swoim pracownikom, zależą od charakteru takich świadczeń. Finansowanie przez zakład pracy obowiązkowej opieki medycznej nie stanowi dla pracowników przychodu. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich.
Jeżeli natomiast pracodawca udostępnia pracownikom dodatkowe świadczenia w ramach tzw. abonamentów medycznych, to ich wartość dla pracowników jest przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu. Abonament medyczny stanowi nieodpłatne świadczenie, a przychód z tego tytułu powstaje w momencie otrzymania uprawnienia do korzystania z abonamentu, a nie w momencie skorzystania z konkretnej usługi medycznej. Wydatki związane z przeprowadzaniem obowiązkowych badań czy zakupem abonamentów medycznych są kosztem podatkowym pracodawcy.
Reklama
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć usługi medyczne dla pracowników
W pełnej wersji artykułu:
- Czy zakup pracownikom okularów korekcyjnych jest opodatkowany
- Czy szczepienia sfinansowane przez pracodawcę są przychodem
- Czy wydatki na szczepienia można zaliczyć do kosztów podatkowych