Reklama
Obecnie podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy takich spółek (w zależności od ich statusu podlegają PIT albo CIT, który płacą w odpowiednich proporcjach). Całkowita zmiana sposobu rozliczeń i objęcie SK i SKA daniną ma wyeliminować działania optymalizacyjne podejmowane przy ich wykorzystaniu. Skutkiem zmian będzie wprowadzenie podwójnego opodatkowania wypracowanego dochodu, czyli zarówno na poziomie spółki, jak i jej udziałowców (gdy otrzymają wypłatę z zysku).
W odniesieniu do komplementariuszy SKA i SK przewidziano jednak mechanizm eliminujący podwójne opodatkowanie. Ma on polegać na możliwości pomniejszenia podatku naliczonego od wypłat z zysku o tę część podatku zapłaconego przez SKA lub SK, jaka przypada (zgodnie z prawem do udziału w zysku) na danego komplementariusza. Wprowadzenie tego mechanizmu ma na celu zachowanie dotychczasowego poziomu opodatkowania tego rodzaju wspólników.
Resort finansów szacuje, że objęcie SKA opodatkowaniem CIT zwiększy wpływy budżetowe z tego podatku w pierwszym roku obowiązywania zmian o ok. 294 mln zł.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2014 r. Warto przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zmiany ustaw podatkowych mające negatywne konsekwencje dla podatników muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis. W konsekwencji nowelizacja powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw do 30 listopada.
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie rządowego projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.