Czy można zapłacić kontrahentowi po upływie 90 dni od zaliczenia wydatku w ciężar kosztów i nie dokonać korekty?
Piotr Liss tax partner w RSM Poland KZWS / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z najnowszymi interpretacjami tak, pod warunkiem że uprzednio uregulujemy zobowiązanie wekslem. Nie po raz pierwszy okazuje się, że gdzie jest akcja ze strony Ministerstwa Finansów, natychmiast pojawia się reakcja ze strony podatników. Tak właśnie można podsumować najnowszy pomysł podatników na rozwiązanie problemu korekty kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań.
Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2013 r., jeśli podatnik zaliczy wydatek w ciężar kosztów uzyskania przychodów i nie ureguluje go w odpowiednich terminach (30 dni od terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych), powinien wyłączyć dany wydatek z rachunku podatkowego. Powołując się na ugruntowaną linię orzeczniczą, można uznać, że „uregulowanie” jest pojęciem znacznie szerszym niż „zapłata”. Tym samym obejmuje m.in. uregulowanie zobowiązania wekslem własnym. Wydając zatem dostawcy weksel własny, podatnik reguluje kwotę z faktury zakupowej, a zobowiązanie handlowe zostaje wykonane (przestaje istnieć) w rozumieniu prawa cywilnego oraz bilansowego. Jednocześnie dojdzie do utworzenia nowego zobowiązania podatnika wobec dostawcy.
Zgodnie z art. 506 kodeksu cywilnego, jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa. Oczywiście jest istotne, aby takie wydanie weksla było uznane przez obie strony za uregulowanie pierwotnego zobowiązania. Co istotne, uregulowanie należności ze zobowiązania następuje już w momencie wystawienia weksla, nie zaś w momencie jego wykupu. Ważne jednak, aby wręczenie weksla nastąpiło przed terminem korekty wskazanym w art. 15b ustawy o CIT. Tym samym podatnik może odroczyć termin wykupu weksla, a co za tym idzie faktycznej zapłaty za zobowiązanie, praktycznie na czas nieokreślony i to bez żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych.