Czynność wystawienia weksla, która nie zawiera w sobie umowy, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
W analizowanej przez NSA sprawie spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia weksle własne (terminowo-okazowe). Spółka otrzymuje od podmiotu obejmującego weksle, na rzecz którego ma być dokonana wypłata z tytułu wykupu weksla, kwotę pieniężną, która jest niższa od jego wartości nominalnej. W związku z wystawieniem weksli własnych zawierane są porozumienia wekslowe potwierdzające warunki, na których są one wystawiane.
Spółka zapytała ministra finansów czy wystawienie weksla własnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Według niej taka czynność jest poza zakresem tego podatku, gdy nie jest czynnością cywilnoprawną wymienioną w ustawie o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).