Zyski z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione z CIT, nawet jeśli wyprodukowane w niej podzespoły dotyczyły kombajnów dzierżawionych poza SSE – orzekł NSA.

W tej sprawie NSA orzekł reformatoryjnie (ostatecznie) – uchylił zarówno wyrok WSA, jak i interpretację indywidualną. Skorzystał z uprawnień, jakie przyznała mu ostatnia nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r.
Chodziło o spółkę zajmującą się m.in. produkcją kombajnów górniczych na terenie specjalnej strefy. Jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności strefowej spółka wydzierżawiła kombajny. Już po jego otrzymaniu wyprodukowała podzespoły do nich, a następnie je sprzedała.Spór dotyczył tego, czy dochód z takiej sprzedaży jest zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy działalności strefowej objętej zezwoleniem. Spółka uważała, że nie powinna zapłacić podatku, bo sprzedała podzespoły wyprodukowane już po uzyskaniu zezwolenia na działalność strefową.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że skoro spółka sprzedała podzespoły do kombajnów, które wcześniej wydzierżawiała poza terenem strefy, to nie można mówić, że dochód z ich sprzedaży dotyczył działalności strefowej.
WSA w Gliwicach też się nie zgodził ze spółką, ale z innych powodów. Uznał, że należy oddzielić dochód z produkcji od dochodu ze sprzedaży. A spółka jasno wskazała, że uzyskany dochód dotyczy działalności handlowej, a nie produkcyjnej. Skoro więc sprzedaż (działalność handlowa) nastąpiła poza strefą, to dochód nie będzie zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 – uznał sąd.
NSA nie zgodził się ze stanowiskiem ani WSA, ani dyrektora izby. Sędzia Bogusław Dauter wyjaśnił, że art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.) mówią o dochodach uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE. – Nie jest możliwe osiągnięcie dochodu z wyprodukowania towaru, jeśli się go nie sprzeda. Dopiero sprzedaż powoduje, że mamy do czynienia z dochodem, który jest zwolniony z podatku, po spełnieniu określonych warunków – stwierdził sędzia Dauter.
Problem sprowadza się do tego, czy produkt musi być sprzedany w SSE i czy musi fizycznie znajdować się w strefie. Według NSA w tej sprawie sprzedaż nastąpiła w strefie, ponieważ na jej terenie spółka ma siedzibę. A to, że kombajny były dzierżawione poza strefą i tam się znajdowały w chwili sprzedaży podzespołów, nie miało znaczenia. Dochód spółki będzie więc zwolniony z CIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1551/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia