Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników jest trudne do obrony z punktu widzenia zasad równości opodatkowania i będzie promować działania zmierzające do zmiany struktury działalności polegającej na rozdrobnieniu spółek - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze.

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

"Proponowane rozwiązanie, jakkolwiek korzystne dla grupy podatników (najprawdopodobniej nielicznej), jest trudne do obrony z punktu widzenia zasad równości opodatkowania oraz neutralności ekonomicznej systemu podatkowego rozumianej w ten sposób, że system podatkowy nie powinien wpływać na decyzje podatników co do struktury organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej" - napisano w opublikowanej w środę opinii Rady Legislacyjnej, zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zaznaczono, że rozwiązanie promuje działania zmierzające do zmiany struktury działalności polegającej na rozdrobnieniu spółek.

"Projekt przewiduje wprawdzie instrumenty przeciwdziałające podziałowi spółek nakierowanemu na skorzystanie z niższej stawki, niemniej w długim okresie i przy zachowaniu uzasadnień ekonomicznych, które by same w sobie (bez dodatkowego +bodźca podatkowego+) nie doprowadziły do podjęcia decyzji o podziale przedsiębiorstw, przepis niewątpliwie będzie sprzyjał rozdrobnieniu przedsiębiorstw" - napisano.

"Paradoksalnie, projektowane rozwiązanie będzie prowadzić do skutku odwrotnego niż deklarowany w projekcie. Może ono wprawdzie wspierać rozwój małych podatników, ale tylko do momentu, w którym przestaną oni spełniać kryteria małego podatnika. Stworzona zostanie w ten sposób bariera wzrostu przedsiębiorstwa, której osiągnięcie spowoduje zahamowanie wzrostu i podjęcie przez wspólników (akcjonariuszy) decyzji o utworzeniu nowej spółki spełniającej kryteria małego podatnika (...)" - dodano.

W opinii wskazano, że wątpliwości może budzić także brak analogicznej propozycji w obniżeniu stawki PIT, zwłaszcza w kontekście poprzedniej obniżki stawki do 19 proc., analogicznie do takiej stawki przyjętej w CIT, jako przejawu równego traktowania podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Rada Legislacyjna zgłosiła też swoje zastrzeżenia do grupy zmian w projekcie ustawy odnoszących się do uszczelnienia systemu podatkowego.