Jeżeli pracodawca potrącał zaliczki na podatek od składek, które wpłacał za pracownika z tytułu ubezpieczenia na życie, to przy ich późniejszej wypłacie nie powstanie przychód – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Opodatkowany będzie tylko dochód powstały z inwestycyjnej części składki – dodał.
Chodziło o podatnika, któremu pracodawca wykupił ubezpieczenie na życie. Zgodnie z umową składki podstawowe były opłacane przez pracodawcę, a dodatkowe przez pracownika. Wszystkie trafiały na specjalne konto zatrudnionego, na którym były zamieniane na jednostki uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
Reklama
Pracodawca traktował wartość składek jako przychód ze stosunku pracy i potrącał od nich zaliczki na PIT.
Pracownik zamierzał wystąpić w 2016 r. o jednorazową bądź częściową wypłatę środków z konta. Sądził, że wypłacona równowartość składek będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Ponadto zwrócił uwagę na to, że pracodawca potrącił już zaliczki na PIT od wpłat na ubezpieczenie. Pieniądze te nie mogą więc być podwójnie opodatkowane – uważał.

Reklama
Zamierzał płacić podatek tylko od zysku z polisy ubezpieczeniowej, czyli różnicy między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą wpłaconych składek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że w części odpowiadającej kwocie składek wpłaconych przez pracodawcę w ogóle nie ma mowy o przychodzie. Z tego powodu organ uznał, że nie ma potrzeby analizowania, czy są one zwolnione od podatku.
Zgodził się z podatnikiem, że opodatkowana będzie nadwyżka, czyli dochód z inwestycyjnej części składki. – Będzie on objęty 19-proc. zryczałtowanym podatkiem, na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 5 – wyjaśnił. Dodał, że dochód ten nie będzie objęty zwolnieniem, bo art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o PIT wyłącza spod zwolnienia dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r., nr IPPB4/4511-149/16-4/MP