Państwa należące do Unii obniżają stawki PIT, a podwyższają kwotę wolną od podatku. W naszym kraju jest ona ciągle najniższa wśród 28 badanych członków Wspólnoty. Mamy natomiast dość dobrze rozwinięty system ulg prorodzinnych (odliczenia związane z liczbą posiadanych dzieci, możliwość wspólnych rozliczeń z małżonkiem i dzieckiem). Z kolei pod kątem wysokości składek ZUS jesteśmy średniakiem.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

W rankingu kosztów pracy (składka płacona przez pracodawcę) zajęliśmy 14. na 28 miejsc. Podobnie jak w większości państw Unii Europejskiej całkowity poziom takich składek kształtuje się na poziomie 30–40 proc. wynagrodzenia brutto.