O prawie do opłacania niższej stawki podatku decyduje cały przychód podatnika, łącznie z wynikającym z udziału w spółce osobowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka z o.o. będąca zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej (ma w niej prawo do 99 proc. zysku). Sądziła, że spełnia definicję małego podatnika, o którym mowa w art. 4a ust. 10 ustawy o CIT. Liczyła więc na to, że od 2017 r. może płacić od dochodu 15-proc. podatek.
Definicja „małego podatnika” mówi o podmiotach, których przychody z opodatkowanej sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Spółka spełniłaby ten warunek, gdyby brać pod uwagę tylko wartość jej własnej sprzedaży. Problem polegał na tym, że ma jeszcze zysk jako komandytariusz. Jeśli go uwzględnić, spółka traci prawo do preferencyjnej stawki CIT.
Uważała jednak, że nie musi uwzględniać sprzedaży wygenerowanej w spółce osobowej, bo z ustawowej definicji małego podatnika to nie wynika. Co więcej, pojęcie to odnosi się do wartości sprzedaży brutto, czyli z uwzględnieniem VAT, ten zaś płacą spółki (także osobowe), a nie ich wspólnicy – argumentowała spółka z o.o.
Dlatego – uważała – aby ustalić, czy dany podmiot jest małym podatnikiem, należy wziąć pod uwagę tylko przychody ze sprzedaży dokonywanej przez tego podatnika, a nie przez spółkę, której jest on wspólnikiem.
Dyrektor KIS uznał inaczej. Zwrócił uwagę na to, że choć od 2017 r. wszedł w życie przepis, który pozwala na opłacanie niższego CIT, to równolegle nie zmieniły się ani definicja małego podatnika, ani zasady opodatkowania zysku wspólników spółek osobowych. Nadal więc, w myśl art. 5 ust. 1–3 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Wspólnicy spółki osobowej (np. komandytowej) powinni więc łączyć zysk z udziału w niej z przychodami z działalności gospodarczej. Jeżeli tak ustalony limit przekroczy 1,2 mln euro, to prawo do opłacania 15 proc. CIT przepada – wynika z interpretacji.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS