Posłowie opowiedzieli się za ustawą budżetową na 2018 rok. Zgodnie z szacunkami, do wspólnej kasy wpłynie nawet 355,7 mld zł. Znaczną część tej kwoty, bo ponad 331 mld zł stanowią dochody podatkowe. Jak zmiany w prawie podatkowym wpłyną na kondycję finansów?

331 mld złotych z podatków zasili budżet w 2018 roku. Porównując tę kwotę do dochodów osiągniętych z tego tytułu w 2016 roku tj. 273 mld złotych, nie sposób nie potwierdzić skuteczności uszczelniania podatków. Wzrost dochodów w 2018 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. O jakich zmianach mowa?

VAT na pierwszym miejscu