Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe wykazy, które pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.
W sobotę weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług, która daje nowe możliwości weryfikowania podatników. Dotychczas można było sprawdzić jedynie, czy dany podmiot zarejestrował się do celów VAT. Teraz na stronach resortu finansów pojawią się też inne wykazy:

podatników, którym odmówiono rejestracji (nie zawiadamiając ich o tym), skreślonych z rejestru, przywróconych do rejestru.