Ani zarządzanie sieciami informatycznymi, ani usługi świadczone przez komplementariusza nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT – orzekł WSA w Poznaniu.
Chodziło o spółkę z o.o. należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. Jako wspólnik kilku spółek komandytowych oraz kapitałowych miała ona prawo do udziału w ich zyskach. Jedna z tych spółek świadczyła na rzecz pozostałych podmiotów w grupie usługi zarządzania informatycznego (jako centrum usług wspólnych). Inna z kolei pełniła odpłatnie (za wynagrodzeniem) funkcję komplementariusza w spółkach komandytowych.