Połączenie spółek komandytowych nie skutkuje powstaniem przychodu u nowo powstałej spółki kapitałowej – orzekł WSA w Gdańsku, uchylając interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Wystąpiła o nią spółka z o.o. będąca komplementariuszem dwóch spółek komandytowych. Obie miały być połączone, w wyniku czego powstałaby nowa spółka z o.o. Miałby na nią przejść majątek łączących się spółek, w zamian za udziały w niej (połączenie przez zawiązanie nowej spółki, w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych).
Komplementariusz, który wystąpił o interpretację, chciał się upewnić, że w wyniku połączenia nie powstanie przychód do opodatkowania ani po jego stronie, ani po stronie spółki, która zostanie utworzona w wyniku połączenia.