Już od jutra podatnicy CIT, którzy mają tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych pracowników ani zleceniobiorców, będą znowu mogli składać roczne zeznania w postaci papierowej, a nie elektronicznej.
Wynika to z ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978).
Możliwość papierowego złożenia zeznania CIT-8 m.in. przez fundacje i stowarzyszenia będzie dotyczyć rozliczenia także za 2018 r.
Kilka miesięcy temu minister finansów przesunął do 31 października br. czas na złożenie deklaracji podatnikom CIT, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończył przed 1 lipca 2019 r. (pod warunkiem, że mają dochód zwolniony z podatku i nie są płatnikami PIT). Wydał w tym zakresie specjalne rozporządzenie (Dz.U. poz. 549).
Jeżeli więc podatnicy ci nie złożyli jeszcze rocznego zeznania w formie elektronicznej, to od piątku (tj. 25 października) będą mogli je przesłać do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie.
Przypomnijmy, że zasadniczo od 2019 r. istnieje wymóg, by każde zeznanie składane przez podatników CIT miało formę elektroniczną i było opatrzone podpisem kwalifikowanym, który jest płatny.
Resort finansów zdał sobie jednak sprawę, że stało się to dużym obciążeniem m.in. dla fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Stąd zmiany w tym zakresie.
Nowelizacja z 11 września br. zmienia też zasady sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od 1 stycznia 2020 r. będą oni musieli przesyłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przygotowane elektronicznie w strukturze logicznej (tj. w formacie XML). Dziś ich roczne raporty nie muszą być ustrukturyzowane, a przekazuje się je do urzędu skarbowego np. na pendrivie.