Podatnik, który zaciągnął kredyt w banku na zakup nieruchomości, a później wniósł ją aportem do spółki, nie może odsetek od tego kredytu zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – orzekł NSA.
Chodziło o podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który w 2006 r. wziął kredyt na zakup nieruchomości – gruntu i budynku wielomieszkaniowego. Trzy miesiące po zakupie wniósł ją aportem do spółki komandytowo-akcyjnej. W zamian objął 99 proc. udziałów w tej spółce.
Spór sprowadzał się do tego, czy zapłacone w 2007 i 2008 r. odsetki od kredytu mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.