O charakterze – mieszkalnym lub firmowym – budynku i gruntu decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Co ciekawe, co do zasady nie prowadzi jej wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta), ale starosta powiatowy, choć przepisy pozwalają również na przekazanie im tego zadania.
Natomiast wójt przy ustalaniu podatku od nieruchomości jest związany zapisami w ewidencji gruntów i budynków. Problemy pana Mateusza wzięły się z tego, że umieszczone tam informacje są nieaktualne – zwłaszcza jeśli chodzi o budynek. Z listu czytelnika można wnioskować, że grunt i budynek były związane z działalnością gospodarczą, zanim je kupił, a wójt, w decyzji błędnie przyjął, że nadal tak jest.
Grunt obecnie jest sklasyfikowany jako rolny, a więc powinien zostać opodatkowany podatkiem rolnym, a nie od nieruchomości, i to według najwyższej stawki. Z tego powodu czytelnik może złożyć odwołanie od decyzji wójta i dowodzić w nim, że nie jest już zajęty na działalność.