Zakup i najem trzech lokali nie wyklucza realizacji własnych celów mieszkaniowych. Ale będzie o to trudno, gdy lokale są w jednym budynku – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o kobietę, która odziedziczyła ziemię po rodzicach. Rok później sprzedała schedę deweloperowi, a za uzyskane pieniądze kupiła trzy mieszkania w tej samej lokalizacji.
Choć od przejęcia spadku nie minęło pięć lat, sądziła, że nie powinna płacić PIT. Uważała bowiem, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczyła na realizację własnych celów mieszkaniowych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia (na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).
Problem polegał na tym, że nadal mieszkała w starym domu odziedziczonym również po rodzicach. Natomiast nowe mieszkania wynajęła. Tłumaczyła jednak, że wynajem jest tylko okresowy i zrezygnuje z niego, gdy tylko jej sytuacja finansowa się polepszy.
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że kobieta powinna zapłacić PIT. W jego przekonaniu nie realizowała bowiem własnego celu mieszkaniowego. – Kupiła przecież nie jedno, a trzy mieszkania, a następnie je wynajęła – podkreślił.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Orzekł, że celów mieszkaniowych nie realizuje się poprzez zakup i wynajem lokali.
Podatniczka się z tym nie zgadzała. Uważała, że fiskus odmawia jej prawa do ulgi tylko dlatego, że kupiła trzy mieszkania, a nie jedno. Zwracała uwagę, że nabywcy jednego lokalu nie mają problemu z ulgą, nawet gdy wynajmują swoje mieszkanie. Argumentowała, że przepisy o uldze nie ograniczają liczby nabywanych mieszkań ani sposobu ich użytkowania. Podkreślała też, że już wkrótce zamierza przeznaczyć lokale na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych własnych i swojej córki.
Naczelny Sąd Administracyjny nie przesądził wyniku sprawy. Zwrócił ją do izby skarbowej, udzielając jej dyrektorowi wskazówek. Stwierdził, że dyrektor błędnie uznał, iż zakup trzech lokali mieszkalnych wyklucza możliwość skorzystania z ulgi w PIT. Sędzia Bogusław Woźniak od razu dodał jednak, że nabycie kilku mieszkań w tej samej lokalizacji niekoniecznie wiąże się z realizacją celów mieszkaniowych.
NSA skrytykował też stanowisko, zgodnie z którym wynajem lokalu wyklucza ulgę. Stwierdził, że liczy się zamiar zamieszkiwania w lokalu i że nabywca nieruchomości nie musi wprowadzać się od razu. Może zrealizować własny cel mieszkaniowy dopiero w przyszłości.
Zastrzegł jednak, że ulga nie przysługuje w sytuacji, gdy podatniczka zamierza zrealizować cel mieszkaniowy córki.
Ważne
Nabywca mieszkania może je wynająć, nie tracąc prawa do ulgi
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14.