Kto wykaże w deklaracji mniej niż 3 tys. zł podatku do przeniesienia na następny miesiąc, będzie mógł odzyskać daninę w przyśpieszonym terminie. Nawet jeśli nie opłaci faktury.
Kwota należności wynikająca z nieopłaconych faktur nie będzie mogła jednak przekraczać 15 tys. zł.
Tak wynika z uchwalonej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 965), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. Rząd liczy na to, że dzięki nowym przepisom uszczelni system poboru VAT i uzyska dla budżetu ponad 3 mld zł rocznie dodatkowych wpływów.
Będą blokady
Nie zmienią się terminy na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Tak jak dziś będzie to 60 dni (termin podstawowy), 180 dni (termin wydłużony) i 25 dni (przyśpieszony).