Od nowego roku zacznie obowiązywać wiele zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). I nie chodzi tu tylko o te wprowadzone przez słynną dużą nowelizację, czyli ustawę z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania do druku tygodnika czekała już tylko na podpis prezydenta; dalej: grudniowa ustawa nowelizującą).

Są jednak jeszcze dwie inne ustawy nowelizujące. Chodzi tu o:

● ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846),

● ustawę z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206).

Ta ostatnia z pewnością dotyczy mniejszej grupy podatników. Natomiast wymieniona w punkcie pierwszym zainteresuje większość czynnych podatników VAT. Dotyczy bowiem art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, który określa wymaganą treść ewidencji VAT i otrzyma nowe brzmienie. Zgodnie z nim od nowego roku w tej ewidencji będą musiały być wykazywane dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta.

Warto też przykładowo wskazać inną ze zmian o tak dużym zasięgu wynikającą już z grudniowej ustawy nowelizującej. Od stycznia podatnicy, którzy nie są małymi podatnikami, nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji VAT. Ostatnią składaną przez nich będzie deklaracja VAT-7D za IV kwartał 2016 r.

Ze względu na liczbę zmian w VAT warto z pewnością usystematyzować swoją wiedzę. Co ułatwi dzisiejsze opracowanie.

Co nas czeka w 2017 roku:

1) przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r.,

2) podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,

3) dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym,

4) likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,

5) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem, że część podatników deklaracje VAT w formie elektronicznej będzie musiała składać dopiero od 1 stycznia 2018 r.),

6) objęcie odwrotnym obciążeniem świadczonych przez podwykonawców usług stanowiących roboty budowlane,

7) rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZMIANACH VAT W 2017 W E-DGP >>