Delegowanie pracowników to proces wymagający szczególnego przygotowania w różnych obszarach. Począwszy od zaplanowania modelu delegowania, poprzez określenie pakietu świadczeń dla delegowanego, zależnie od długości trwania delegowania, po zabezpieczenie strony kosztowej i wyznaczenie ram budżetu delegowania.

A ten obejmie również obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy - w kraju, z którego jest delegowany pracownik, i w tym, do którego wyjeżdża. Weryfikacja warunków prawnych i administracyjnych delegowania, a także określenie skutków podatkowych i ZUS-owskich przed oddelegowaniem oraz kontrola tych aspektów w trakcie delegowania są niezbędne, aby proces ten odbył się w sposób optymalny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Polskie, jak i unijne przepisy nakładają coraz to nowe obowiązki na pracodawcę delegującego pracownika. Wyzwaniem są podatki i ubezpieczenie społeczne. Przy braku przepisów podatkowych specjalnie poświęconych pracownikom delegowanym zmienność stanowiska organów podatkowych, jaką obserwujemy szczególnie w ostatnich miesiącach w odniesieniu do świadczeń dla delegowanych, może znacząco wpływać na stronę kosztową całego procesu delegowania.