Polska spółka zależna zamierza zatrudnić na 5 miesięcy eksperta inwestycyjnego, cudzoziemca oddelegowanego z zagranicznej spółki znajdującej się w tej samej grupie kapitałowej, w celu koordynacji jej projektu wykonywanego w Polsce. Jakie będą jej obowiązki w zakresie opodatkowania pracownika oraz jego ubezpieczenia społecznego?
Rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe nie mogą wzbudzać w pracowniku obaw przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi lub karnoskarbowymi, które mogłyby powstać w związku z nieprawidłowym rozliczeniem jego wynagrodzenia. Pracodawca powinien zatem wiedzieć, jaki jest status podatkowy delegowanego pracownika, w którym kraju i na jakich zasadach opodatkowane będzie wynagrodzenie takiej osoby, jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tych składek i gdzie je odprowadzić. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem prawidłowe wypełnianie obowiązków płatnika oraz zapewnienie oddelegowanemu pracownikowi bezpieczeństwa w zakresie należytego regulowania jego zobowiązań podatkowych i składkowych.
Na co zwrócić uwagę