Prowadzący działalność gospodarczą już w pierwszym miesiącu 2017 roku staną przed wyborem formy opodatkowania. Odpowiednio wybrana metoda odprowadzania podatku od osiągniętego dochodu pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w skali roku. Kiedy podatek liniowy będzie korzystniejszym wyborem niż skala podatkowa?

Przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji do 20 stycznia. Wybór ten jest szczególnie istotny w 2017 roku ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w PIT za 2017 opodatkują dochody powyżej 6600 złotych. Komu zatem bardziej opłaca się pozostać przy podatku liniowym, a kto lepiej wyjdzie na stosowaniu skali podatkowej?

Największą zaletą podatku liniowego jest stała stawka odprowadzanej daniny (tj. 19 proc.), która nie wzrasta wraz z dochodem przedsiębiorcy. Oznacza to, że wszyscy podatnicy opodatkowaniu podatkiem liniowym odprowadzają taką samą część swoich dochodów w formie daniny. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla podatników o największych dochodach. Poprzez wybór podatku liniowego eliminują oni bowiem ryzyko zakwalifikowania się do podatników rozliczających się według najwyższej stawki podatkowej, co typowe jest dla progresywnego opodatkowania. Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo muszą jednak zrezygnować z preferencji typowych dla skali podatkowej. Mowa o kwocie wolnej od podatku, wspólnego opodatkowania z małżonkiem, ulgach i innych odliczeniach zmniejszających kwotę podatku.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać te możliwości wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli tzw. progresywny podatek dochodowy. Wówczas podatnik będzie zwolniony z opodatkowania dochodów, jeśli ich wysokość będzie niższa niż kwota wolna od podatku. Od 2017 roku dochód zwolniony z PIT wzrośnie z 3089 złotych do 6600 złotych. Wówczas przychody, których wysokość nie przekroczy kwoty odgórnie ustalonego progu podatkowego będą opodatkowane stawką 18 proc. Od wyższych przychodów trzeba będzie odprowadzić podatek według 32 proc. skali. Stawka opodatkowania rośnie więc wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Gdy osiągnięty dochód przekracza dany próg podatkowy, następuje zmiana stawki podatkowej.

Ponadto przedsiębiorca opodatkowany podatkiem progresywnym ma możliwość dokonania odliczeń od dochodów i od podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu możemy odliczyć m.in. wydatki na cele rehabilitacyjne. Od podatku z kolei możemy odliczyć np. ulgę na dzieci. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 2017 roku będą mogli skorzystać z dodatkowych ulg. Dowiedz się więcej>>

Wybór formy opodatkowania jest zatem uzależniony od wysokości osiąganych dochodów. Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku mogą zachęcić do wyboru skali podatkowej, jednak najlepiej zarabiający przedsiębiorcy niezmiennie skorzystają na podatku liniowym.