Ministerstwu Finansów nie podobają się proponowane zachęty podatkowe dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Twierdzi, że nie przekona to Polaków, by przesiedli się do dużo droższych pojazdów niskoemisyjnych, za to znacznie obciąży budżet państwa.
To główne zastrzeżenia fiskusa do pomysłów Ministerstwa Energii. Przed tygodniem skończyły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe do opracowanych przez ten resort Krajowych Ram Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.
Reklama

Reklama
ME przedstawiło w nich plan rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Cele ma ambitne: ponad milion samochodów zasilanych prądem i to już do 2025 r.
Ministerstwo Finansów krytycznie jednak odniosło się przede wszystkim do pomysłów zwolnienia pojazdów elektrycznych z VAT i akcyzy. Jego zdaniem jest mało prawdopodobne, aby udało się wynegocjować takie zwolnienie na forum unijnym. Wymagałoby to bowiem nie tylko nowelizacji polskiej ustawy o VAT, ale również zmian w unijnej dyrektywie dotyczącej tego podatku. To zaś nie udało się jeszcze żadnemu państwu. Według MF nie ma raczej co liczyć na zgodę UE, bo zwolnienie z VAT zachwiałoby konkurencyjnością na rynku wspólnotowym.
Fiskus ma również zastrzeżenia do pomysłu zwolnienia pojazdów elektrycznych z podatku akcyzowego. Wyliczył, że przy obecnej stawce 3,1 proc. oszczędność dla potencjalnego nabywcy tak drogich pojazdów byłaby niewielka, za to straty dla budżetu państwa wysokie. Wprawdzie, jak szacuje resort energii, w 2016 r. miałyby one wynieść tylko 4 mln zł, ale – zdaniem MF – przy przewidywanym wzroście liczby takich pojazdów w 2025 r. budżet straciłby ponad pół miliarda złotych.
Z krytyką fiskusa spotkał się również pomysł zwolnienia punktów ładowania z podatku od nieruchomości. Według MF taka zmiana uszczupli budżety gmin i trzeba będzie wypłacać samorządom rekompensaty.
Ministerstwo Energii nie podziela obaw MF. Twierdzi, że proponowane zmiany nie zachwieją równowagą finansów publicznych. Zapowiada, że szczegółowe rozwiązania i wyliczenia zostaną opracowane na dalszym etapie prac.
Etap legislacyjny
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – projekt po konsultacjach