Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza przepisy uszczelniające system podatkowy. Jak czytamy w uzasadnieniu, mają one przynieść rezultaty dopiero w następnych latach, zatem ustawodawcy proponują utrzymanie dotychczasowych stawek podatku VAT do końca 2018 roku.

Obowiązujące od 2011 roku, podwyższone stawki podatku VAT wynoszą odpowiednio 5, 8 i 23 proc. Podstawowa stawka została wówczas podwyższona z poziomu 22 proc. do 23, a stawka „obniżona” z 7 proc. wzrosła do 8 proc. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu PiS, stawka VAT miała zostać obniżona, co zresztą zaznaczono w ustawie od o podatku od towarów i usług, wskazując, że 23 procentowa stawka ma obowiązywać do końca 2016 roku. Rząd nie wycofuje się ze złożonej obietnicy uzasadniając, że stawka daniny zostanie obniżona „w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, gdy dokonana zostanie pozytywna ocena efektów uszczelniania systemu podatkowego.” Nie nastąpi to jednak przed końcem 2018 roku.

Mimo, że stawki podatku VAT do końca 2018 roku nie zmienią się, nowelizacja VAT niesie za sobą duże zmiany dla podatników już od 1 stycznia 2017. Dowiedz się więcej>>

Podatnicy są zobligowani odprowadzić podatek VAT w przypadku sprzedaży definiowanej jako odpłatna dostawa towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów poza granice UE, importu a także wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. O tym, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT przeczytasz tutaj>>

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi 23 proc. System podatkowy przewiduje stosowanie stawek obniżonych tj. 8 proc. i 5 proc. Ta pierwsza ma zastosowania przede wszystkim dla usług tj. dostawa, budowa, remont lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Druga obniżona stawka utrzymana na niezmiennym poziomie 5 proc. obejmuje listę towarów tj. produkty żywnościowe, książki drukowane oraz wydawane na nośnikach a także czasopisma.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0 proc. Ma ona również zastosowanie w przypadku usług związanych z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego czy niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki. Wysokość tej stawki oznacza brak opodatkowania przy jednoczesnym uznaniu wymienionych transakcji za sprzedaż opodatkowaną. Daje to możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które są z nimi związane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Projekt z 22.09.2016 r „Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”