Alkohol etylowy dodany do lodów jest zwolniony z akcyzy, jeżeli jego zawartość nie przekracza 5 litrów na 100 kg produktu – potwierdził dyrektor katowickiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która zamierza sprzedawać lody. Będzie je kupować od firmy holenderskiej. Lody mają w swoim składzie wino (o zwartości od 1,75 do 2,5 proc. alkoholu), co potwierdza dokument otrzymany od producenta. W rzeczywistości jednak – jak podała spółka – na etykiecie podana jest informacja, że produkt zawiera do 4 proc. alkoholu.
Ma to – jak tłumaczyła – zapobiec podrabianiu lodów przez inne firmy.
Spółka uważała, że alkohol zawarty w lodach jest zwolniony z akcyzy, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 6 ustawy akcyzowej. Zawarte w tym przepisie zwolnienie dotyczy alkoholu etylowego, jeżeli jego zawartość w artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu 100-proc. vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawidłowość stanowiska spółki. Skoro z opisu produktu wynika, że zawartość alkoholu etylowego w lodach nie będzie przekraczać 5 litrów alkoholu 100-proc. vol. na 100 kg produktu, to w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia tych lodów alkohol etylowy w nich zawarty będzie zwolniony od akcyzy – stwierdził organ.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 października 2016 r. nr 2461-IBPP4.4513.290.2016.2.EK