Wyższe sankcje za nielegalny obrót paliwem, papierosami i alkoholem, kary za przechowywanie nielegalnych banderoli i walka z handlem odkażanym spirytusem – tak Ministerstwo Finansów zamierza uszczelnić system poboru akcyzy.
Plany w tym zakresie przedstawił wiceminister Wiesław Jasiński w odpowiedzi na poselską interpelację. Wyjaśnił, że zaostrzenie kar za przestępstwa akcyzowe znajdzie się w projekcie nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym samym, który ma położyć kres bezkarności składania korekt deklaracji podatkowych (planuje się wykreślenie obecnego art. 16a k.k.s. – pisaliśmy o tym w DGP nr 189/2016).
Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów zarekomendowało wprowadzenie ostrzejszych kar wobec przestępców akcyzowych – poinformował wiceminister Jasiński. Obecnie przestępstwa akcyzowe są wymienione w art. 63 – 75 k.k.s. i dotyczą głównie obrotu towarami bez banderoli, produkcji poza składem podatkowym i tzw. paserstwa akcyzowego. Przestępcy, którzy działają w ten sposób, ryzykują grzywną lub karą więzienia, nawet do 3 lat (za paserstwo).