Hipoteka ma charakter zbliżony do poręczeń i gwarancji i dlatego nie uprawnia do odliczenia od przychodu wydatków poniesionych na jej spłatę – orzekł WSA w Poznaniu.
Sprawa dotyczyła spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności nabyła budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu. Nieruchomość ta była obciążona hipotekami. Wszystkie wierzytelności nabył fundusz, który następnie domagał się przed sądem spłaty zadłużenia przez spółkę. Sąd nakazał spółce spłatę hipotek w kwocie ponad 111,5 tys. euro wraz z kosztami sądowymi.
Spółce udało się jednak zawrzeć z funduszem porozumienie. Ustalono, że spółka zapłaci funduszowi 230 tys. zł, a ten wycofa w zamian sprawę z sądu i dokona wykreślenia hipotek.